ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಅಪಘಾತ

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು ಇವರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು

ವರದಿಗಾರರು ರಾಹುಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.