• Wed. May 31st, 2023

M-News

Mahapapi News Karnataka

JANASEVA

  • Home
  • *ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ವಿವಿದ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ*

*ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ವಿವಿದ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ*

ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜನಸೇವಾ ಸಮೂಹದಿಂದ ವಿವಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಸನ್ಮಾನ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಮೊದಲು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೊಲ್ ತಗಡ ಹಾಕಸ್ರಿ ಆಮ್ಯಾಗ ಬಸ್ ಬಿಡೋರಂತೆ

ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹ

ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘಟಕ…

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವರದಿಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

RAA DEA KARABHARI

FOUNDER